BEBOERINFORMATION
VIGTIG INFORMATION OM DIN TV-PAKKE PR. 1. JANUAR 2020:

I vores forening har vi en aftale om YouSee Tv. Har du en tv-pakke via foreningen, vil der derfor ske ændringer i din pakke. YouSee oplyser, at de ønsker at forbedre tv-løsningen, og tilbyde dig den mest fleksible tv-pakke, så du nu kan streame din underholdning, når og hvor det passer dig.

YouSee ønsker samtidig at gøre udvalget af film, serier og populære programmer større end nogensinde, så du altid kan vælge at se lige præcis det, du har lyst til. Det er nogle af grundene til, at YouSee ændrer tv-pakkerne pr. 1. januar 2020.

NYT I GRUNDPAKKEN
Her udgår Kanal 5 og bliver erstattet TV2 Charlie, der blandt andet sender populære serier, spændende krimier og masser af god dansk underholdning.

NYT I MELLEMPAKKEN (Lille tillægspakke)
Her tilføjes TV2 Fri, TV2 Sport,TV3 Max, TV3 Sport og Viasat Ultra HD, Viasat Ultra kan ses af alle, Der har et tv eller udstyr med mulighed Ultra HD.
Med de nye kanaler i mellempakken åbnes der for masser af underholdning og sport med blandt andet de største kampe fra Champions League, Premier League og Superligaen.
Disse kanaler udgår af pakken: Kanal 4, Kanal 5, 6eren, Canal 9 og TLC.

NYT I FULDPAKKEN (Tillægspakke)
Her tilføjes kanalerne C More Stars, C more First, C more Hits, C more Series, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Film Family og Viasat Film Hits samt Viasat Ultra HD.
Disse kanaler udgår af pakken: Kanal 4, Kanal 5, 6eren, Canal 9, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery og Animal Planet.

DR LUKKER 3 KANALER
For at imødekomme danskernes øgede streamingforbrug meddelte DR allerede sidste efterår at de ville lukke DR3, DR Ultra og DR K i forlængelse af den nye service-kontrakt med Kulturministeriet. DR har nu meldt ud ad de tre kanaler lukker den 1. januar 2020. Kanalerne udgår dermed af TV-pakkerne. Det vil stadigvæk være muligt at se mange af programmerne fra kanalerne efter 1. januar 2020, da meget af indholdet fortsat vil være tilgængeligt via Web og app.

Ændringerne sker 1. januar, og de nye kanaler kommer automatisk i din tv-pakke.
Du kan læse mere om de nye tiltag på yousee.dk/tv2020

TEGNINGER PÅ UDESTUE ER NU GODKENDT AF KOMMUNEN

Tegninger på udestue er er nu godkendt af Høje Taastrup Kommune.

De kan fås ved henvendelse til bestyrelsen på: rvp.beboer@outlook.dk

eller ved henvendelse til gårdmanden.

Venlig hilsen bestyrelsen

NY DIREKTE MAIL ADRESSE TIL BESTYRELSEN:

Bestyrelsen skal hermed informere om, at der er oprettet en ny mail adresse, såfremt I skal i kontakt med bestyrelsen:

Mail: rvp.beboer@outlook.dk

Denne mail adresse er udelukkende til brug for jer beboere, når I skal i kontakt med bestyrelsen, i forbindelse med hvilket som helst emne det måtte være.
Tidligere oplyst mail adresse(r) er stadig aktive, men bør ikke benyttes i forbindelse med den første kontakt til bestyrelsen.
Skulle der være nogen spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på vores nye mail.

Med venlig hilsen bestyrelsen

SÅ KOM DER GUMMI PÅ LEGEPLADSERNE I RØNNEVANGSPARKEN:

Projektet med at få nyt faldunderlag på legepladserne er nu færdig. Det er Høje Taastrup Kommune der har stået for arbejdet, da de var billigst ved budrunden. Og arbejdet er pænt og flot udført. 
God fornøjelse med "de nye" legepladser.

JUBILÆUMSFESTEN VAR MEGET FLOT OG VELGENNEMFØRT:
Ejerforeningen Rønnevangsparkens 50 års jubilæumsfest blev afholdt lørdag 10. august mellem 13.00 - 24.00. Og vi var 400 mennesker til stede. 
Det var et meget flot og velgennemført arrangement, og vejret var med os, undtagen da vi skulle spise, men det blev hurtigt godt igen. Maden var fantastisk god og rigelig, også et meget flot festfyrværkeri var på programmet. En meget flot dag.  
Se venligst fotoreportagen fra hele dagen. Se under Jubilæumsfest i menuen til venstre.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 23. APRIL 2019:
Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag 23. april 2019, i Taastrup Kulturcenter, og der var 69 beboere til stede, enkelte med en fuldmagt. Generalforsamlingen varede fra kl. 19.00 - 21.00.
Eli Sørensen, Rønnevangshusene 198 sagde farvel til bestyrelsen, og foreningens tidligere suppleant
Marianne Svankjær, Egevangshusene 287 blev valgt ind i stedet. Som suppleant blev Marina Krømmelbein, Egevangshusene 169 valgt.
 
Se venligst en mindre fotoreportage under fanen Generalforsamling 19
PROBLEMER MED LUGT- OG VANDGENER PÅ TOILET ELLER KØKKEN:


Ved begyndende kloakproblemer (kloakken gurgler og der lugter kraftigt, eller vandet stiger op i toilet eller vask) kontaktes gårdmanden i tidsrummet 08.00 - 14.00 ellers kontaktes Blik og Rørservice (se telefonnummer på hjemmesiden).

Afløb i bad og vandlås i køkkenvask skal man selv holde rent.

Gårdmanden vil herefter få spulet kloakken.
Hvis der efterfølgende opstår problemer inden for den næste månedstid, kontaktes gårdmanden igen.
Kloakken spules og fotograferes med kloakkamera.
Efterfølgende vil der blive taget stilling til hvad der skal ske med kloakken, afhængig af hvad der er problemet.

OVER 500 MENNESKER VAR TIL FASTELAVN I RØNNEVANGSPARKEN:
Over 500 mennesker var mødt op til fastelavnsfest i Ejerforeningen Rønnevangsparken, og vejret var med os.
Vi fik sammen nogle gode timer, og ikke mindst børnene havde det sjovt.
Tak for jeres deltagelse, og for en god dag.
Se venligst flere billeder under fanen "FASTELAVN 2019"
SIDSTE NYT OM UDESTUERNE FRA BESTYRELSEN:

Administrator oplyser, at deklarationen vedr. udestuer m.v. nu er tinglyst på begge foreningens matrikelnumre. 

Det har været en besværlig og langsommelig proces, da tinglysningsretten på flere punkter er fremkommet med krav i forbindelse med tinglysningen. 
Den første registrerede tinglysning fandt sted helt tilbage i maj 2018, men det er først nu, at den endelige tinglysning er faldet på plads. 
Det er derfor nu muligt for beboerne at rette henvendelse til kommunen med henblik på at indhente byggetilladelse
til udestue , eller at søge om lovliggørelse af eksisterende udestue. 
Vi har erfaret, at man i forbindelse med ansøgningen
sandsynligvis skal oplyse, hvornår deklarationen er tinglyst på det matr.nr., som ens lejlighed/rækkehus ligger på. E/F Rønnevangsparken har 2 matrikelnumre og de følger umiddelbart ikke adresser eller husnumre, så det er op til den enkelte ejer at finde ud af hvilket matr.nr. den pågældendes bolig ligger på. 
Denne information kan bl.a. fås på hjemmesiden
www.vurdering.skat.dk , hvor man kan indtaste adresse oplysninger og finde sin egen offentlige ejendomsvurdering. På denne side vil man også kunne se matrikelnummeret, som enten er matr.nr. 7 g, Høje Taastrup by, Rønnevang eller matr.nr. 7 ac, Høje Taastrup by, Rønnevang. 
I forbindelse med ansøgning overfor kommunen skal de lejligheder/rækkehuse, som ligger på matr.nr. 7 ac
på forespørgsel anføre en tinglysningsdato , der hedder 25/5 2018 , mens de lejligheder/rækkehuse, der ligger på matr.nr. 7 g på forespørgsel skal oplyse en tinglysningsdato , der hedder 17/10 2018 . På hvilket tidspunkt denne information skal gives overfor kommunen er uvist på nuværende tidspunkt, men oplysningen skal gives, hvis kommunen spørger eller hvis det fremgår af ansøgningsskemaer eller lignende .

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORSIKRINGSSAGEN MOD TOPDANMARK:

Som bekendt afviste Topdanmark forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbsledninger.

Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom af 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen:

I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse, og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevist for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.

Denne højst besynderlige dom er efter bestyrelsens beslutning anket til Østre Landsret. Det skal bemærkes, at der både ved byretssagens behandling og i Landsretten er ydet retshjælpsdækning (fra Topdanmark!), således at foreningen ved sagens gennemførelse alene kan komme til at hæfte for et mindre selvrisikobeløb, uanset sagens endelige udfald. Det forventes, at sagen vil blive endelig behandlet af Landsretten i første halvdel af 2019, således at en dom kan forventes at foreligge næste sommer.  

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

VIGTIGT - RØNNEVANGSPARKEN - NU MED HJERTE STARTERE:
Ejerforeningen Rønnevangsparken fik vedtaget på sidste generalforsamling, at ejerforeningen skulle have et par hjerte startere installeret.
Dette er nu sket. De er blevet installeret og er klar til brug, hvis uheldet er ude.
De to er installeret følgende steder:
På kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352 
og på endevæggen i Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.
Her er hjerte starteren placeret på kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352.
Og der er også placeret en hjerte starter på endevæggen Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.
FRA BESTYRELSEN: SERVITUT VEDR. OVERDÆKNING:

Servitut vedrørende overdækning af indgangspartier, terrasseoverdækning, redskabsskur og udestue.

Det oplyses herved, at Tinglysningsretten har afvist tinglysning af den af generalforsamlingen og Kommunen godkendte servitut med henvisning til, at den burde være vedtaget med kvalificeret flertal i.h.t. vedtægternes § 4.3. Administrator har gjort indsigelse mod denne opfattelse, idet det er dirigenten, der med klage adgang til Domstolene (ikke Tinglysningsretten) kan fortolke foreningens vedtægter. Det har desværre været nødvendigt at indgive kæreskrift til Vestre Landsret, og sagens endelige behandling må desværre forventes at blive yderligere forsinket.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Rønnevangsparken.
NÅR DER LUKKES FOR VANDET - UDEN DU VED NOGET:

Høje Taastrup Kommunes vandforsyning plejede før hen, at smide en seddel i postkassen, hvis der skulle lukkes for vandet.
Men det gør de ikke mere. Nu kan man tilmelde sig en sms ordning, så du får besked ca. 3 hverdage før arbejdet skal udføres.
Det er meget nemt og enkelt at tilmelde sig, og du gør det på følgende link:

http://www.htkforsyning.dk/SMS---tjeneste.62.aspx

MØD KOMMUNEN PÅ TELEFONEN ELLER TABLETTEN 24

Med BorgerAppen får du adgang til en lang række af kommunens digitale tilbud på mobilen eller tabletten, og den hjælper med at klare de mest almindelige henvendelser til det offentlige – digitalt og lige ved hånden. 
Du får med BorgerAppen direkte adgang
til digital service 24 TIMER I DØGNET.

BorgerApp virker på både telefoner og tablets, der kører Android, iOS eller Windows.
Den ligger i henholdsvis App Store, Google Play og Windows Live eller på:
www.borgerapp.dk
hvor der er et direkte link til download af app’en.

HVAD HÆLDER DU I KLOAKKEN:

Når du hælder noget i regnvandskloakken, vil det i størstedelen af kommunen løbe direkte ud i vandløb og søer, og herfra videre til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.
Høje-Taastrup Kommune har igangsat en kampagne for at sikre vandmiljøet mod spildevand.
HUSK VENLIGST:
Regnvandsristen på stier, parkeringspladser og langs vejen er KUN til regnvand.
Sæbevand og lignende skal skylles ud i toilettet eller vasken.
Maling, olie og kemikalierester SKAL afleveres i genbrugsgården.
   

Der kommer desværre meget andet end regnvand i vores egne kloakker. Tænk venligst på miljøet, og det svineri du desværre også efterlader. Tak, også fra fiskene.
Hvad har denne brønd måtte tage imod.
ER ET DYR I NØD OG DU HAR BRUG FOR HJÆLP:


Ring 1812, hvis du har brug for hjælp til et dyr i nød. Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til ejer-løse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Et vigtigt nummer hvis dyr er i nød.
DIGITAL TINGLYSNING:

Velkommen til digital tinglysning

Skal du bruge tinglysningspapirer vedr. køb/salg af fast ejendom i Rønnevangsparken, henter du dem her.

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter.


http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/Pages/Servitutter.aspx


https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml
Her kan du hente de tinglysningspapirer du har brug for digitalt.
SÅ STOR:

Vidste du at hele Ejerforeningen Rønnevangsparken udgør ikke mindre end 48.020 kvm. 
(ja - så fylder en bolig på små 100 kvm. sgu ikke meget - men lidt har jo heldigvis også ret i Rønnevangsparken)

🤩 
Ejerforeningen Rønnevangsparken består af 312 rækkehuse og en genbrugsgård, der med vores fællesarealer samlet fylder over 48.000 kvm.
HJÆLP HINANDEN:


Spot unormal aktivitet

- Mistænkelige personer, som lusker søgende rundt uden ærinde.
- Biler, cykler og knallerter, som ikke plejer at færdes i området, venter uden formål eller kommer på usædvanlige tidspunkter, hold også øje med reklameuddelingen.
 

Ring til politiet hvis du "ser noget"
Akut: Alarm 1-1-2
Service: 114

Hold tyven væk
- Vær synlig i området, gå tur, luft hunden.
- Gør huset synligt fra sti og for naboer/og genboerne.
- Lad huset se beboet ud, brug evt. tænd-og-sluk lys.
- Gør huset sikkert med gode låse, vinduer og døre.

Undgå indbrud
Læs mere på
www.nabohjælp.dk

Lav aftale med naboen
- Hold øje med hinandens boliger - også genboernes. 
- Tøm postkassen mv.
- Fordel dit affald til naboens affaldsstativ og så videre, der skal ikke så meget til for at hjælpe hinanden. Så gør det. 

😘 

Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 86 14 40
kbhv@politi.dk

Tåstrup lokalpoliti
Helgehøjs Alle 81, 2630 Tåstrup
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 71 91 88
ÅBENT TORSDAGE 16.00 - 18.00

Tryk med musen på mærkatet for et større billede.
Tryk med musen på mærkatet for et større billede.


Rønnevang Kirke

Taastrup Hovedgade 150
Tlf. 43 52 22 19
Åben tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00
samt torsdag kl. 16.00 - 18.00.
Kordegn Ingrid Kafton Smidt, e-mail:
iks@km.dk
 
http://www.roennevangkirke.dk

Vores lokale kirke, Rønnevang kirke.

Af Marinus, ansvarshavende gårdmand. Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Følgende bør iagtages:

For de beboere der har en varmtvandsbeholder liggende på loftet er det vigtigt at man en gang hvert 2 år får kontrolleret sin anode i beholderen (udføres af aut. VVS), hvis anoden er forsvundet er det nødvendigt at der bliver isat en ny, da der ellers kan opså tæringer i beholderen med vandskade til følge.

For de beboere der har en varmtvandsveksler på loftet (udskiftet varmtvandsbeholder), er det vigtigt at veksleren bliver afkalket når vandtrykket falder væsentligt i forhold til hvad der er det normale vandtryk (udføres af en aut. VVS).

Her på siden vil der blive lagt nyheder/informationer ind der måtte have interesse for beboerne. Siden vil løbende blive opdateret så du hele tiden kan være på forkant med nyheder lige fra små tilfældigheder, meddelelser fra bestyrelsen over til mere alvorlige ting som indbrud, tyveri af nummerplader, graffitti, hærværk, advarsler og lign.

Hvis der er en nyhed/information som er beskrevet mere udførligt på en af foreningens andre sider henvises der selvfølgelig til denne.


Har du en historie (stor som lille), en nyhed, begivenhed, observation, mærkedag, et foto, en god ide' eller noget helt andet du mener kunne have interesse sender du blot en mail til:
wm.efr@mail.dk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kim vestergaard | Svar 24.09.2018 13.50

Vil bare lige høre om ejerforeningen ingen græsslåmaskine har mere? Det er temmelig længe siden at græsset er blevet slået. Her ser forfærdeligt ud 😠

Kim | Svar 15.09.2018 13.19

Skræmmende:(

Henrik | Svar 23.05.2018 17.58

Hej

Ville blot høre om der er nogle som har fået målt radon niveauet hos dem?

Henrik

Kim Thomsen 18.11.2018 11.29

Det siver ind fra undergrunden. Der ligger et 8-10 cm lag beton under gulvet. Meget er sket siden dengang i byggemetode.
Se på www.radonhuset.dk

morten 09.11.2018 14.58

hvad kan man gøre ved det hvis det er for højt mvh morten

Kim 12.09.2018 15.38

Hej Henrik.

Vi har målt 107 bq pr m3. i stueplan.
Der kan være forskel mellem boligerne.
Grænseværdien ifølge WHO er 100 bq pr m3.

Janne Thygesen | Svar 05.05.2018 11.46

Hvis det er dig der tabt en bilnøgle på den første parkeringsplads ved Rønnevangshusene, kan du henvende dig til Janne Thygesen i nr. 10.

Wasif Parvez | Svar 03.04.2018 17.41

Hej Jørn

Tak for dit svar, jeg fandt ud af det at jeg kan selv lukke for det op på loftet, fik den skiftet idag

Wasif Parvez | Svar 04.03.2018 15.12

Hej, jeg har en utæt radiator som jeg skal have udskiftet af bauhaus's montage service, hvordan og hvor kam vi lukke for vand for at skifte radiator

Jørn 03.04.2018 16.18

Gå op på loftet og luk for vandet fra fjernvarmen.
Der er ventiler.
Sådan noget fis at man skal bruge en som er godkendt.
Luk dem selv.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.10 | 18:00

1 billede af bestyrelsesmedlemmer og gårdmænd med navn og hvad de hver administrerer vil være ønskeligt. venlig hilsen Mads Thomsen nr. 157

...
17.06 | 18:05

Ja det er jeg klar over.
Spurgte min kollega der bor i Runeparken om hvor langt tid der går til referatet ligger i postkassen --- 14 dage lød svaret.

...
16.06 | 10:18

WEBMASTER - Har endnu ikke modtaget referatet. Kommer selvfølgelig på når det foreligger.

...
14.06 | 21:51

Kom så med et referat til alle OS der ikke kunne være tilstede på generalforsamlingen.

...
Du kan lide denne side