VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2014 - EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

ÅRSBERETNING 2014

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.

GENERELT:

Vi har desværre igen i år måtte sende en opfordring ud til nogle af vores beboere, om at fjerne ukrudt og klippe deres hække på bagsiden (mod syd), hvis byggeriet skal fremstå som et pænt og godt vedligeholdt sted. Siden vi er startet med at gøre opmærksom på forglemmelsen, er vi nu nede på 17 boliger, der har modtaget en påmindelse. Det er en positiv fremgang.

GENBRUGSGÅRDEN:

Vi må desværre konstatere at indbruddene i vores genbrugsgård er i stigning og i fire tilfælde har det resulteret i en politianmeldelse. Takket være nogle vågne beboere har vi kunne vedhæfte billeder til vores anmeldelser (tak for det).
Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på en kameraovervågning af genbrugsgården, så vi i fremtiden kan hjælpe politiet med en bedre efterforskning af eventuelle indbrud, som vi fremover forventer at blive noget mindre.

AREALER OG BEDE:

I januar måtte vi igen fjerne graffiti fra vores gavle. Desværre er det noget, der vender tilbage med mellemrum, hvorfor der gøres meget for at fjerne det så hurtigt som muligt, så det ikke frister andre til at gøre det samme.
Foråret startede tidligt med masser af ukrudt der skulle fjernes, og træer der skulle beskæres.
De hændelser der sker om vinteren (ikke akutte hændelser) bliver prioriteret og udbedres her i forårs månederne (eks. Defekte solbænke, sunkne fliser m.m.)
På grund af gennemtæring af vores jordcontainer var vi nød til at udskifte den til en anden brugt container, efterfølgende har gårdmændene etableret en inddækning omkring containeren for at forhindre at der kommer jord i mellem container og plankeværk.
Vi har i år opsagt vores samarbejde med Trasborg, der opstillede den ene af de to genbrugs-containere til tøj. Fremover har vi kun aftale med Dansk Røde Kors, der til gengæld har opstillet to nye containere, der er indbrudssikrede.
Igen i år har vi fået udskiftet en del regnvandsbrønde (6.stk) der enten var faldet sammen eller forkert tilsluttet. Med den viden vi har nu, mangler vi kun to brønde og nogle dæksler der skal hæves for at være i mål, hvad der så senere kommer, kan vi kun prøve at spå om.
Under gravearbejdet kom kloakfolkene desværre til at overgrave et telefonkabel der ikke var afmærket, men på grund af firmaets hurtige indsats var det kun nogle få beboere der opdagede det.

Der er blevet indkøbt og opstillet to fodboldmål til både unge og ældres store fornøjelse. Men som så meget andet har det en omkostning i form af, en ikke så pæn græsplæne, som man desværre må leve med. At flytte målene vil blot være at flytte problemet, så hvis man vil spille fodbold, må man vænne sig til at det bliver på en halvskallet græsplæne.
De nye skure i Rønnevangshusene og plankeværket i genbrugsgården er blevet malet.
I August måned blev der etableret en ny plads, til de sidste bord-bænksæt så vi fremover undgår at bord-bænksættene bliver efterladt rundt i hele bebyggelsen.
Der blev opsat et rækværk omkring bedet ved det gamle antenne fundament (tv bedet).
Igen i år har vi fået renoveret 22 skure i både Rønnevangshusene og Egevangshusene. Dette arbejde vil foregå i mange år fremover.
Sidste sommer blev der forsøgsvis opført et espalier på den ene af vores transformatorers sydside, som en mulig løsning på et boldspil problem. Det blev i år udvidet til nordsiden på grund af den gode effekt det havde på sydsiden.
Det har igen i år været nødvendigt at vande træer og bede, og så håbe på at de overlevede. Nogle af træerne har vi igen været nød til at skære kraftigt tilbage.
I september måned fik vores græsplæner en god gang gødning, hvilket var tiltrængt efter mange år uden gødning.
I december måned blev der opsat trafikspejle i svinget mod Høje Taastrup Vej ved Egevangshusene efter ønske fra beboerne.

GÅRDMAND:

Fra den 1.april ændrede vi i gårdmændenes ansættelse så vi stadig har en gårdmand på fuld tid og en gårdmand på deltid, (tidligere kun i sommer månederne) så vi altid har en afløser i ferier, og under sygdom, hvilket er en stor fordel for foreningen.
Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.
2014 blev det år, hvor vi Peter alt for tidligt afgik ved døden. Peter har i en lang årrække været medhjælper i genbrugsgården samt fast medlem af bestyrelsen. Peter har været savnet længe, og vore tanker går til de efterladte.

FORSIKRINGER:

2014 har været et slemt år med hensyn til forsikringer. Der har været meget store og meget bekostelige skader. Det har resulteret i en meget stor præmieforhøjelse samt en forhøjet selvrisiko på skjulte rørskader på 108.000,00 kr. Præmieforhøjelsen fremgår af budgettet for 2015. Dette har desværre medført, at nogle aktiviteter er blevet skubbet. Det drejer sig bl.a. om asfaltering af parkeringspladserne i Rønnevangshusene.
For at undgå de helt store vandskader vil bestyrelsen iværksætte en gennemgang af vandrør på lofterne i samtlige huse. Der vil blive udsendt varsler i god tid, så der kan gøres plads på lofterne. Hvis man går i gang med en større renovering af husene, vil vi opfordre til at kontakte VVS Poul Erik, så han kan inspicere de skjulte rør, hvis disse blotlægges under renoveringen.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år skal vi opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Der er desværre noget der tyder på, at problemet er tiltagende. Selv på toppen at de store sten ved P-Pladserne i Egevangshusene findes der efterladenskaber. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som hundetoiletter. Vores gårdmænd bruger stadig uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.

LEGEPLADS:

Alle legepladser er blevet gennemgået, og brædder er udskiftet og malet. Der er blevet udført lovpligtigt eftersyn.
Ved udgangen af 2014 blev der konstateret et defekt legeredskab (sambavippen). Legeredskabet blev afmærket, og der er taget tiltag til, at legeredskabet bliver udskiftet.
Der er desværre nogle beboere, der bruger grus arealet omkring legeredskaberne, som store affaldskasser og askebægre, vis hensyn overfor børnene, det er trods alt dem der leger der.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Det var en kold fornøjelse, men trods vejret var der mange – både store og små – der trodsede kulden og mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Vores hjemmeside er stadig en succes, og det er rart, at så mange beboere benytter den. En stor tak til vores gårdmænd der sørger for at opdatere hjemmesidens indhold.

DIVERSE:

Bestyrelsen modtager af og til henvendelser fra beboerne. Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at hvis disse henvendelser ønskes behandlet, skal korrekt navn og husnummer tydeligt fremgå. Der har været gentagene tilfælde, hvor dette ikke har været opfyldt, og dette giver en masse unødig korrespondance.
Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:
Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte cykelskure hvis ikke udgifterne til dette skal løbe helt løbsk.
Bestyrelsen vil gennemgå og revidere det eksisterende boligreglement.
Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.
Året blev som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver, og bestyrelsen har haft god tid til at tage sig af de opgaver der har været.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Mandag d. 20. april 2014, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?