VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2015 - EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.  

GENERELT:

Det har i 2015 ikke været nødvendigt at sende en opfordring ud til nogle af vores beboere om at fjerne ukrudt og klippe deres hække på bagsiden (mod syd). Det er en meget positiv udvikling.

GENBRUGSGÅRDEN:

Vi må desværre igen konstatere at frekvensen af indbrud i vores genbrugsgård ikke er faldet, og som det blev fortalt på sidste generalforsamling, er en overvågningsløsning meget dyr. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at opsætte spiral pigtråd enkelte steder for at forhindre besøg af ubudne gæster.

AREALER OG BEDE:

Foråret startede tidligt med masser af ukrudt der skulle fjernes, hvilket har været meget arbejdskrævende gennem hele året på grund af det milde og til tider fugtige forår og sommer.

Der er blevet klippet hække to gange sidste ar, det store hegn mod Høje Taastrupvej og langs Veststien.

I sommer har gårdmændene måtte lægge stien fra svinget i Egevangshusene til Høje Taastrupvej om. På grund af de store regnskyl har vi været plaget af jord der skylles ned af stien og ud på vejen. Det har derfor været nødvendigt at etablere et dræn og kantsten til at lede vandet væk.

Vi er i skrivende stund blevet opmærksomme på yderligere to brønde der ikke er tilsluttet til kloaknettet og som vi er nød til at se på i år.

Vi har i år malet 6 skurrækker. Nogle har vi måtte male to gange, vores kontorbygning er blevet malet, plankeværker og saltrampe er ligeledes blevet malet.

Som det blev lovet på generalforsamlingen sidste år, har gårdmændene brændt nye striber på parkeringspladserne i Rønnevangshusene og alle vores spærreflader ved bumpene og vognbanelinjerne i svinget ved egevangshusene er fornyet.

Igen i år har vi fået renoveret 21 skure i Egevangshusene. Dette arbejde vil foregå fremover.

GÅRDMAND:

Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på. 

I slutningen af 2015 modtog bestyrelsen opsigelse fra Ole grundet uenighed vedrørende løn – og arbejdsforhold. Ole havde desværre fejlagtigt fået opfattelsen af, at bestyrelsen ikke ville gøre noget ved sagen. Efter en konstruktiv dialog besluttede Ole sig heldigvis for at fortsætte sit virke som gårdmand til bestyrelsens store tilfredshed.

FORSIKRING :

2015 har været et slemt år med hensyn til forsikringer. Der har været en meget stor og

Bekostelig skade i Egevangshusene. Det var en fugt/skimmel- og vandskade. Der var blevet konstateret et brud på en stikledning under køkkengulvet. Det viste sig, at det pågældende brud var på en stikledning ca. 1 meter under gulvhøjde. Da vand ikke løber opad, kunne vandet under gulvene i de ramte huse ikke stamme herfra.

Alle forbrugsledninger blev trykprøvet, uden dette udviste årsagen. 

Efter der blev foretaget en TV-inspektion af kloaken under husene viste det sig, at der var kraftig opsamling i begge boligers afløbsrør af ”div. affald” – der er faktisk næsten en prop som gør at vandet sikkert meget længe har været presset tilbage og har forårsaget disse skader vi har stået med.

Top Danmark har afvist sagen med nedestående begrundelse.

 "Afløbsanlæg kræver - ligesom en bygnings øvrige installationer - regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit. Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle afløbsinstallationer på egen grund - helt ud til det offentlige ledningsnet, som normalt begynder ved skel."

I sin tilbagemelding i e-mail af 21.10.2015 fra Entreprenør Martin Sandholt ApS, der har tv-inspiceret aktuelle kloakledninger, skriver han bl.a.:

"Begge køkkenfaldstammer/ledninger var helt fulde af fedt med begrænset/ingen aftræk til følge. Når afløbsvandet ikke kan løbe ud i kloakken står det og siver ud i overgange og samlinger. Hvis konstruktionen er ens i alle husene i området vil jeg anbefale at køkkenledninger renses, for ikke at lignende problemer/skader opstår andre steder."

Såfremt ejendommens afløbsinstallationer jævnligt var blevet efterset og renset, var skaden ikke opstået. Vi må derfor fastholde vores afvisning. 

Sagen er p.t. ikke afgjort 

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år skal vi opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Selv på toppen at de store sten ved P-Pladserne i Egevangshusene findes der efterladenskaber. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som hundetoiletter. Vores gårdmænd bruger stadig uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.

LEGEPLADS:

Vores legepladser bliver jævnligt brugt, også af børn ude fra og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber. Som beskrevet sidste år, har vi udskiftet vores balanceredskab (samba), til 25.000kr. Vi har ligeledes i år haft sikkerhedsinspektion af legepladserne, hvor vi fik meget ros for vores vedligeholdelse, som er over gennemsnittet.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Det var en kold fornøjelse dog i plusgrader. Til trods for vejret var der mange – både store og små – der trodsede kulden og mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små. 

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Vores hjemmeside er stadig en succes, og det er rart, at så mange beboere benytter den. En stor tak til vores gårdmænd der sørger for at opdatere hjemmesidens indhold.

 DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:  

  • Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte cykelskure.
  • Bestyrelsen vil gennemgå og revidere det eksisterende boligreglement.

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev desværre ikke som håbet et stille og roligt år uden de store og krævende opgaver. De store forsikringssager har krævet mange ressourcer fra bestyrelsen, og det har forsinket revideringen af boligreglementet.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:
 

 Mandag d. 18. april 2016, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?