VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING FOR RØNNEVANGSARKEN 2021

ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN 2021

INDLEDNING:
Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.
GENBRUGSGÅRDEN:
Vores ansatte er fortsat glade for den venlighed og forståelse de møder i løbet af deres arbejdsdag. I forbindelse med de nye sorteringsregler skal der gøres opmærksom på, at alt der kan skilles ad ved udsmidning, skal skilles ad, fx et bord som består af bordplade i træ, men bordben af stål, så skal dette skille ad. Personalet i genbrugsgården er instrueret i, at denne instruks følges.
GÅRDMAND/MEDHJÆLPERE:
Bestyrelsen har valgt at ansætte René Jensen i en Flexjobaftale med Høje Taastrup Kommune, og René arbejder fremadrettet 10 timer om ugen.
AREALER OG BEDE:
Indgangen til området ved Egevangshusene er blevet forskønnet til stor tilfredshed blandt beboerne.
I foråret var området hjemsøgt af rotter, og i den forbindelse er det vigtigt, at man som beboer kontakter Høje Taastrup Kommune, da det er kommunen der skal afhjælpe problemer med rotter. Bestyrelsen udsendte i samarbejde med HTK en skrivelse med nogle vigtige retningslinjer, som kan bidrage til at minimere rottegener. Ydermere deltog repræsentanter fra rottebekæmpelsen ved årets Generalforsamling med uddybende informationer. HTK foreslog at lave røgprøver i kloaknettet ultimo 2021, men desværre blev opgaverne omprioriteret, så der blev ikke lavet røgprøver. Det skal dog bemærkes, at der for nuværende kun er en enkelt rottesag fra Rønnevangsparken.
Vores gårdmandspersonale samler mange cigaratskod op på deres runder på området og Bestyrelsen vil gerne henstille til, at disse ikke smides på området.
Gavlene ud mod parkeringspladserne er blevet malet, og malerarbejdet er afsluttet.
I år har vi renoveret en række skure i Egevangshusene, bagsider af en skurrække samt gavle, og dette arbejde fortsættes i de kommende år.
HÆKKE OG UKRUDT:
I maj måned sendte Bestyrelsen et brev ud, hvor alle beboere i Rønnevangsparken blev anmodet om at sørge for, at der blev klippet hæk, fjernet ukrudt, samt at der generelt så pænt ud indenfor den enkelte beboeres ejendom, gældende for både for- og baghave. Den anmodning fulgte mange beboere, hvilket Bestyrelsen blev glad for, og sikkert også en masse naboer. 
HUNDE- og KATTEPROBLEMER:
Desværre skal vi igen i år opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Vores arealer bliver brugt meget som toiletter af både hunde og katte, og vores gårdmænd bruger forholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kan bruges bedre.
Katte og deres efterladenskaber er begyndt at fylde meget i området. Bestyrelsen opfordrer katteejere til at efterleve ”loven om mark- og vejfred”, der tidligere er hustandsomdelt i bebyggelsen.
Ifølge Mark- og vejfredsloven er ejere af katte – på trods af kattens strejfende natur – forpligtet til at holde katten på sin egen grund i henhold til loven.
LEGEPLADS:
Vores legepladser bliver jævnligt brugt, både af børn og voksne, og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber.
I forbindelse med sikkerhedsinspektion af legepladserne 2021, blev der bemærket et mindre antal ting, der skal udbedres. Der er dog ingen af disse ting, der udgør en sikkerhedsrisiko.
FASTELAVN:
Fastelavn måtte desværre aflyses på grund af Corona.
BESTYRELSEN:
Bestyrelsen opfordrer stadig beboere til, at kontakte bestyrelsen, hvis der skal laves nyt gulv i køkkenet, så vi kan få efterset/skiftet vandrørene i køkkenet.
Gårdmanden er meget opmærksomme på de meldinger han får fra beboerne om kloak-problemer og følger op på disse, så der ikke er noget der bliver efterladt uden en tilbundsgående undersøgelse.
FIBERNET:
Ved ekstraordinær Generalforsamling blev det vedtaget at installere Fibernet i bebyggelsen, og aftalen blev indgået med Onefiber. Gravearbejdet blev udført i slutningen af 2021, og derefter startede selve kabelinstallationen. I følge aftalen skal installationen være færdig 01.04.2022.
AFFALD 2021.
Generalforsamlingen stemte for forslaget om etablering af affaldsøer i forbindelsen med den nye affaldssorteringsordning, der for Rønnevangsparkens vedkommende trådte i kraft 01.01.22. Der blev vedtaget at affaldsøerne skulle opføres i stål, være brandsikre samt vedligeholdesesfrie.

Desværre blev leverancen af materialer til affaldsøerne forsinket flere gange på grund af Covid19, og da materialerne endelig kom, var farven ikke som specificeret. Det medførte at da affaldsøerne skulle tages i brug, var det kun rammerne der var færdige. Øerne kunne dog tages i brug 31.12.2021.
UDESTUER:
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle med udestuer til at få dem godkendt i tilfælde af, at dette ikke er blevet gjort. Grunden til denne opfordring er, at man i tilfælde af brand eller lignende kan være dårligt stillet, hvis man ikke har fået sin udestue godkendt af Høje Taastrup Kommune. Bestyrelsen er ved at undersøge de reelle konsekvenser heraf i samarbejde med forsikrings-mægler Keld Fisker.

DIVERSE:
Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:
Bestyrelsens planer for 2022:

Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte skure.
Renovering af tagrender.
Langsigtet vedligeholdesplan
Året blev et anderledes år med Corona, men bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde. Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:
Mandag d. 26. 04. 2022, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Koncertsalen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?