VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2011

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orientere beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.

GENERELT:


Året startede med en kort men meget kold vinter, som dog ikke gav de helt store sneproblemer. Dog gav kulden et problem med at det salt der blev spredt på vores område kun havde en meget ringe effekt.
Bestyrelsen må desværre konstatere at, der er beboere der ikke læser beboermappen eller sidste års beretning. En del beboere har ikke sat deres postkasser som beboermappen beskriver, flere postkasser er placeret uden for hæk/plankeværk på fællesarealet mod stisystemet. De skal uanset om det er 5 cm eller mere, placeres som det er beskrevet i beboermappens afsnit 4. Vi kan ikke blive ved med at omgås de regler der er.
Som nævnt i sidste års beretning har traktoren meget svært ved at undgå påkørsler af disse postkasser under snerydningen og både gårdmand og bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader på disse postkasser.
Vi har desværre måtte sende en opfordring til nogle af vores beboere om at fjerne ukrudt og klippe deres hække på bagsiden (mod syd). Hvis byggeriet skal fremstå som et pænt og vedligeholdt sted, er det en af de ting vi vil følge op på, i årene fremover (boligreglement afsnit 3 i beboermappen).

GENBRUGSGÅRDEN:


Vores genbrugsgård er blevet ændret lidt, så det er nemmere for de vognmænd der kommer og tømmer containerne.Det er samtidig blevet lidt nemmere at komme af med både byggeaffald og jord m.m.


AREALER OG BEDE:

Foråret og starten på sommeren bød på reparation af asfalten og udskiftning af belægningen på P-Pladser. Hegnet mod vest stien er blevet klippet kraftigt ned så det kan holde et par år igen, denne gang er det klaret af vores ansatte.
Vi har i løbet af foråret og sommeren fået reparerer en del af vores kloaksystem for regnvand, som dels har haft nogle brud og dels ved etableringen har været udført på fejlagtig måde med en hel del byggesjusk.
Vi har fået tilplantet de sidste tre bede ud mod Rønnevangshusene. Desværre har vi haft besøg af nogle graffiti kunstnere på to af vores gavle, hvor af den ene blev en dyr historie, da der opstod nogle dampe i boligen og forurenet jord måtte graves væk.
Vi har igen i år haft en del skriverier med DONG på grund af den manglende vilje til at udskifte defekte pære i vores vej/sti systemer. Dette på trods af, at de har lovet os at det skulle blive bedre.
Oplever i at der er gadebelysning der ikke virker kan i kontakte DONG direkte på (mit gadelys) og melde fejlen eller i kan kontakte Gårdmanden (seddel i postkassen på kontoret).

GÅRDMAND:


Vores gårdmand ”Marinus” har nu været her ca. 3½ år, og vi var i starten af sommeren så heldige, i samarbejde med kommunen, at få en medhjælper i praktik. Vi kunne efterfølgende antage ham med 68 % løntilskud året ud, hvilket kunne holdes inden for vores budgetter.
De beboere der har fulgt lidt med, har i perioden været vidner til, at der skete noget på vores arealer. Vores 2 gårdmænd har udført en del arbejde vi ellers skulle ha håndværkere til og derved har vi sparet lidt på udgifterne til vedligeholdelse.
Bestyrelsen er og har været meget tilfredse med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

FORSIKRINGER:


Vi har i år været forskånet for de store skader. Det drejer sig både om bygningsskader og vandskader. Det lader til at vi efterhånden har fået skiftet de fleste af de dårlige vandrør, så fremtiden ser måske lidt lysere ud på dette punkt.


HUNDE- og KATTEPROBLEMER:


I år har bestyrelsen fået en del henvendelser vedrørende problemer med hunde og katte. Både med hensyn til støjgener og dyrenes efterladenskaber. Bestyrelsen opfordrer især hundefolket til at samle op efter deres hunde. Der er desværre noget der tyder på at problemet er tiltagende. Både vores græsarealer, sandkasser og legepladserne bliver brugt som hundetoiletter. Bestyrelsen finder dette yderst respektløst, især over for børnene, der leger her.

LEGEPLADS:


Indhegningen omkring vores legepladser er blevet renoveret og malet af de ansatte, der er desværre nogle beboere der bruger grus arealet omkring legeredskaberne, som store affaldskasser og askebægre, vis hensyn overfor børnene, det er trods alt dem der leger der.


FASTELAVN:


Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var over 500 tilmeldt, og vi var igen heldige med vejret. Dog var det en kold fornøjelse, hvilket da også kunne ses på den lidt hurtige udvandring fra arrangementet. På trods af dette så betragtes arrangementet som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.


BESTYRELSEN:


I Slutningen af december 2011 fik vi så endelig opfyldt et af vores længe ventede ønsker. Oprettelsen af en hjemmeside, som har været meget besøgt siden. En stor tak til Ole, der har stået for dette.

DIVERSE:


Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:


Bestyrelsens planer for fremtiden:
Vi må fortsætte med reparation af vores meget nedslidte cykelskure hvis ikke udgifterne til detteskal løbe helt løbsk.
En fortsættelse af vedligeholdelsen / renovering af vores kloaksystem.
Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.
Året blev som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver, og bestyrelsen har haft god tid til at tage sig af de opgaver der har været.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Mandag d. 23. april 2012, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter,
Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?