VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2012

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.

 

GENERELT:

Vi har desværre igen i år måtte sende en opfordring ud til nogle af vores beboere, om at fjerne ukrudt og klippe deres hække på bagsiden (mod syd). Hvis byggeriet skal fremstå som et pænt og godt vedligeholdt sted at bo er det vigtig at der strammes op på dette område. Som vi fortalte sidste år på generalforsamlingen har vi i år strammet skruen lidt. 68 beboere, har fået brev om at gøre noget ved deres baghaver, og efter de tilkendegivelser der har været, er opfattelsen den, at det var i orden, og at det var på tide, at der blev taget fat på den problematik, så alle levede op til boligreglementet.Disse tiltag er i bund og grund med til at øge værdien på vores huse.

GENBRUGSGÅRDEN:

Vores genbrugsgård er blevet ændret lidt, så det er nemmere for de vognmænd der kommer og tømmer containerne.  Det er samtidig blevet lidt nemmere at komme af med både byggeaffald og jord m.m.

AREALER OG BEDE:

Starten på sommeren gik vi i gang med revneforsegling af asfalten og udskiftning af belægningen på seks P-Pladser, hvilket ikke var helt uden vanskeligheder, da der var flere beboere der enten var rejst på ferie eller af en eller anden grund havde ”glemt”, at dette var noget de skulle forholde sig til og tage aktion på.
Som beskrevet ved de foregående generalforsamlinger er vi startet på en renovering af de værste problemer med vores kloakker. I år har vi fået udskiftet fire regnvandsbrønde og lagt foringer og nye bunde i to kloakker. Det er et arbejde vi bør fortsætte de næste par år, hvis vi skal undgå de store overraskelser.
Hegnet mod vest stien er blevet klippet kraftigt ned, så det kan holde et år igen. Også denne gang er det klaret af vores ansatte.  Vi har fået tilplantet det bed hvor den gamle TV-mast stod. Nu håber vi bare at børn og hundeejere kan lade det være i fred, så det får tid til at vokse til.
På fællesskurerne fik vi startet på udskiftning af rådne stolper, spær og dørsider. Ikke helt i det antal vi kunne tænke os på grund af budgetterne. Det bliver mere og mere nødvendigt, at vi får afsat nogle flere midler til at rette op på vores forsømte skure, så vi ikke pludselig skal stå i en akut udskiftnings situation, med store økonomiske konsekvenser.
På trods af DONG’s indtrængende forsikring om at de nok skulle blive bedre til at håndtere vores fejlmeldinger på belysning på vej- og stisystemet, er det ikke blevet bedre. Sidste gang drejede sig om de opgravninger, de havde i forbindelse med nyt kabel fra transformatoren i syd til Rønnevangsskolens svømmehal. Først efter indgriben fra vores gårdmand blev der gjort noget ved det, så hullet kunne blive lukket inden vinteren.

GÅRDMAND:

Fra den 1. maj til den 31. oktober har vi haft to gårdmænd til at varetage vores områder, hvilket har været en stor gevinst for foreningen. Vi har bl.a. fået udført en del arbejder, der ellers skulle have været udført af håndværkere (malerarbejder, lægning af fliser, gartnerarbejde m.m.) De beboere der har fulgt med, har i perioden været vidner til, at der igen i år skete meget på vores arealer.
Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

FORSIKRINGER:

Vi har i år været forskånet for mange store skader. Det drejer sig både om bygningsskader og vandskader. Det lader til at vi efterhånden har fået skiftet de fleste af de dårlige vandrør, så bestyrelsen håber at fremtiden ser lidt lysere ud på dette punkt.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år er det nødvendigt at  opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Der er desværre noget der tyder på, at dette problem er tiltagende. Selv på toppen at de store sten ved P-Pladserne i Egevangshusene findes der efterladenskaber fra hunde. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som hundetoiletter. Vores gårdmænd bruger uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.
Der ud over er der stadig nogle beboere der ikke har fundet ud af at alle hunde skal holdes i snor, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, § 17 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 717 af 25. juni 2010. og lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987 med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, § 11 i lov nr. 232 af 2. april 1997, § 45 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 3 i lov nr. 536 af 24. juni 2005 og § 62 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 Det er ikke nok at ejeren (efter ejerens egen mening) fuld kontrol over hunden. Det har andre, og især børn, svært ved at se, når en hund styrter frem mod dem fuld fart, selv om hunden kun vil lege. Hundeejerne skal prøve at se situationen i ”børnehøjde” og dermed også hundens størrelse.

LEGEPLADS:

Legepladserne er blevet renoverede, og de fleste af legeredskaberne er blevet malet af de ansatte. Der er desværre nogle beboere, der bruger grus arealet omkring legeredskaberne, som store affaldskasser og askebægre, vis hensyn overfor børnene, det er trods alt for børnene disse legepladser er opført. Bestyrelsen regner ikke med at det er forældre til disse børn der udviser denne manglende respekt for ikke kun deres egne børn, men også andres.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var over 500 tilmeldt, og vi var igen heldige med vejret. Dog var det en kold fornøjelse. På trods af dette så betragtes arrangementet som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning. En stor og hjertelig tak fra bestyrelsen.

BESTYRELSEN:

Vores hjemmeside har vist sig at være en succes, det overskrider vores forventninger. Da vi rundede årsskiftet 2012/2013, havde der være over 40.000 besøg på hjemmesiden. En stor tak til vores gårdmænd der sørger for at opdatere hjemmesidens indhold.
I forlængelse af vores tagprojekt, har der været afholdt 5 års. tageftersyn, hvor vi forinden havde gennemgået alle tagene og taget billeder af de fejl vi selv havde konstateret. Ved selve tageftersynet hvor vores arkitekt (projektleder) og Skanska var til stede, blev der enighed om, at alle de fejl vi selv havde konstateret skulle rettes, hvilket blev gjort i efteråret.

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. Disse gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:

Vi må fortsætte med reparation af vores meget nedslidte cykelskure hvis ikke udgifterne til dette skal løbe helt løbsk.

  • En fortsættelse af vedligeholdelsen / renovering af vores kloaksystem.

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver, og bestyrelsen har haft god tid til at tage sig af de opgaver der har været.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Mandag d. 22. april 2013, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter,
Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?