VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

AFFALD TIL GENANVENDELSE


Affald er ikke bare affald. Noget kan genbruges, og andet kan genanvendes. Noget affald bliver brændt, og andet skal specialbehandles, før det kan genanvendes eller før det ikke er farligt længere.


Til forbrænding
Hvis dit affald, ryger i dagrenovation som restaffald, eller kommer til stort og småt brændbart bliver det kørt ud på Vestforbrændingen, hvor det bliver brændt i ovne og bl.a brugt til at varme huse og lejligheder op med.

Direkte genbrug
Den enes affald, kan være den andens guld. I genbrugsgården har du mulighed for at give dit affald videre, som du mener måske er for godt til at smide ud.
Har du tøj der måske kan bruges af andre, er der containere fra Røde Kors og International Børnehjælp (Trasborg) du kan donere tøjet i.


Til genbrug/genanvendelse
Sorterer du det affald fra, som kan genbruges eller genanvendes, kan det tage en tur mere, før det igen bliver til affald.
Hvis du f.eks. har papir, kan det gananvendes til genbrugspapir. Har du glas, kan det skylles og genbruges, eller smeltes om og genanvendelse som emballage og derved blive til nye produkter. Her kan der være energi og CO2 at spare.


Til deponering
Noget affald skal sorteres fra, fordi det ikke kan brændes, og der ikke umiddelbart er nogen god måde at genanvende det på. Affaldet bliver derfor deponeret, indtil der en dag muligvis er brug for det igen, eller der er udviklet teknologier der kan genanvende affaldet. Eksempler på affald der på nuværende tidspunkt deponeres er keramik.

Til specialbehandling
Andet affald sendes til specialbehandling. Det kan være elektriske apparater, som indeholder værdifulde metaller, der kan genbruges i f.eks. mobiltelefoner. Det kan også være farligt affald, som skal specialbehandles, for ikke at skade miljøet ved at brænde det af sammen med dagrenovationen, eller ved at hælde det i kloakken.

Farligt affald
Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken, men skal afleveres i genbrugsgården.
Genbrugsgården har også et særligt miljøskab. Her kan du aflevere farligt affald som f.eks. rensevæsker, batterier, spraydåser, maling/olierester, syrer, energisparepærer og lign.
Medarbejderne i genbrugsgården samt Marinus og Ole har været på kursus (lovkrav) i hvordan det farlige affald skal håndteres og opbevares, før det bliver afhentet og viderebehandlet.


De 8 hovedgrupper i miljøskabet er:

n
 Batterier
n Kviksølvholdigt affald
n Gift- og bekæmpelsesmidler
n Maling og lignende
n Olieaffald
n Syrer
n Klorholdigt affald
n Andet affald


Farligt affald skal helst afleveres i orginalemballagen. Beholderen skal være tæt, lukket og mærket med indholdet.

Storskrald
Genbrugsgården tager også imod storskrald, og det kunne være fraktioner som:
Elektronik, hårde hvidevarer, jern, keramik, madrasser, bygningsaffald, pap, glas, sten, jord/grus, gamle cykler, barnevogne, lamper, møbler, træ, senge, borde, reoler og lign.


Vores genbrugsgård er en af de få godkendte nær-genbrugsstationer i Høje-Taastrup kommune og medarbejderne er uddannet til at tage i mod alt dit affald, også det farlige.

Miljøskab

Genbrugsgårdens godkendte miljøskab, hvor du kan komme af med dit farlige affald på en sikker og tryg måde. Du SKAL aflevere genstande til miljøskabet til en medarbejder, her er IKKE selvbetjening.

Flasker, tøj og papir (ikke pap)


Udenfor genbrugsgården står containere opstillet til henholdsvis flasker/glas, tøj og papir, så du døgnet rundt kan komme af med dit genbrugsaffald.

Containerne er opstillet udenfor genbrugsgården, så de kan benyttes døgnet rundt - året rundt.

Glas, småt metal (dåser) og pap

Der er placeret skilte på alle containere, så man nemt kan se hvor affaldet skal hen, ellers er der hjælp at hente fra personalet.

Brugte hvidevarer/madrasser

Så er den sidste bøf stegt og den sidste bluse vasket og madrassernes hemmeligheder er også snart fortid. Ak ja.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?