VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN - HUSDYR

HUSORDEN FOR HUNDE/KATTE I RØNNEVANGSPARKEN


HUNDE  OG KATTEPROBLEMER


I bebyggelsen er der stadig hundeejere, der ikke vil respekterer, hverken den offentlige bekendtgørelse vedrørende hunde og deres færden, eller de retningslinjer der er udstukket i foreningens husorden. Her tænkes især på de løse hunde, der spreder rædsel blandt bebyggelsens børn. Bestyrelsen kan kun opfordre de beboere der føler sig forulempet af disse hunde, til at anmelde forholdet til politiet. 
 

Der er stadig mange hundeejere der ikke fjerner deres hundes efterladenskaber fra græsarealerne og vores ”stenbede” i Egevangshusene. Det ser ud til at hundeejerne ikke har ment det var nødvendigt at samle disse efterladenskaber op. Disse hundeejere må lide af total mangel på respekt for andre og for vores områder.

Det virker som om disse hundeejere stadig ikke er i stand til at tage det ansvar, der er ved at have hund.

BOLIGREGLEMENT 2010

Afsnit 9 stk3:
Husdyr, herunder katte og hunde, skal holdes på eget område. Udenfor hus/have skal dyr færdes i kort snor i overensstemmelse med lovgivningen.
Afsnit 9. stk 4:
Husdyr der udviser aggrasiv adfærd eller som ved støj eller på anden måde medfører gener for andre ejere, kan kræves fjernet af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning herom kan alene indbringes for ejeforeningens generalforsamling, hvis beslutning er enelig.
Afsnit 9 stk 5:
Husdyrs efterladenskaber SKAL opsamles. Bestyrelsen kan pålægge husdyrets ejer et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen og som anvendes til dækning af oprydningsudgifter.

Bekendtgørelse af lov om hunde.
Se venligst undermenuen til denne katagori (Hundeloven)
 

WEBMASTER 10.02.2013 15:56

Kære Bodil
Jeg beklager at du ikke har hørt fra bestyrelsen. Men hvis du vil i fobindelse med bestyrelsen foregår det IKKE igennem "kommentar" men via email.

Bodil 05.04.2012 14:08

Se mit indlæg under Fanen: Din kommentar, Ang. katte og hundeproblemer. Hvor jeg nævner at der ligger 100% kattelorte og ca. 5% kattelorte i området.

Bodil 03.07.2012 16:42

Rettelse til mit indlæg: 100% kattelorte og ca. 5% hundelorte.

Helle 24.03.2012 10:36

Kunne godt tænke mig at der bliver svaret på nedenstående spørgsmål ang. løse katte. Igen idag har vi katte i haven. Nu kommer tiden hvor havedørene står åbne

Helle 24.03.2012 10:37

og jeg vil IKKE have katte i mit hjem. Så endnu engang spørger jeg hvad bliver der gjort?

Frank 05.02.2012 08:30

Hvad bliver der gjort vedr. Kattelorte som ligger langs husgavlene og bedene? Er det kun hundeejere som står i dårligt lys?

Frank 05.02.2012 08:27

Hvad gør vi med de katte som render løst rundt? Vi har haft besøg af fremmed kat i stuen og udestuen flere gange.

Helle 31.12.2011 12:11

Som hundeejer SKAL vi samle op efter vores hund. Jeg har sagt det til en Boxer hundeejer, fik bare at vide at når andre ikke gjorde kunne hun ikke se problemet

Web-master 31.12.2011 12:06

Kære Bodil
Jeg lader dit spørgsmål gå videre til de rette personer, jeg vender tilbage.

webmaster
Ole Lorentz Pedersen

Bodil 10.02.2013 12:52

Hvad skal vi med den her side, når der aldrig bliver vendt tilbage. Synes jeg er meget tålmodig da vi i dag har d. 10 feb. 2013 og jeg aldrig har fået svar

Bodil 30.12.2011 15:58

Gælder disse regler ikke også for katte efterladenskaber? Som er lige så ulækre og så er der rigtig mange af dem?

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?